Home
slika 4
slika 5
slika 6
slika 8
    Naša revizorska kuća “KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, osnovana je za obavljanje poslova revizije kao i za pružanje računovodstvenih usluga.


“KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, obavlja svoju delatnost iz oblasti:

- revizije finansijskih izveštaja, poslovanja i specijalnih bilansa,

- pregleda poslovanja i

- računovodstvenih usluga i primene propisa.
 

Naš pristup


Reviziju Vaših finanasijskih izveštaja obavljamo u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim standardima revizije i Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe.

Naša metodologija revizije je zasnovana na Međunarodnim standardima revizije. Sama metodologija je usmerena ka budućnosti sa značajnim naglaskom na identifikaciji rizika i potrbi razumevanja i oslanjanja na interne finansijske kontrole uspostavljene od strane klijenata. Generalno, pristup u obavljanju revizije se zasniva na sledećim postavkama: 

-            razumevanje poslovanja,

-            procena rizika iz kontrolnog sistema,

-            određivanje i upravljanje revizijskim rizikom.

 Svrha sagledavanja i razumevanja poslovanja klijenta je blagovremeno identifikovanje mogućih rizika u njegovom poslovanju, kao i rizika da finansijski izveštaji sadrže materijalno značajne pogrešne informacije od uticaja na realnost i objektivnost podataka o finansijskom stanju i rezultatima poslovanja iskazanim u ispitivanim finansijskim izveštajima. 

 Naša metodoligija rada podrazumeva prethodno ispitivanje, na osnovu provere uzoraka, dokaza koji potkrepljuju iznose i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Revizija uključuje i ocenu računovodstvenih načela korišćenih za sastavljanje finansijskih izveštaja, ocenu značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Naš pristup vršenju revizije uključuje i mogućnost konsultacija po svim otvorenim pitanjima pre sastavljanja finansijskih izveštaja. Ovo je značajno kako bi se predupredile greške pre njihovog nastanka i omogućilo sastavljanje istinitih i objektivnih finansijskih izveštaja.

S obzirom na navedeni pristup, ukoliko delite mišljenje da revizija za Vas osim troška može predstavljati i korist, budite slobodni da nam se obratite, a mi ćemo Vam sa zadovoljstvom pružiti više informacija i dostaviti ponudu za vršenje finansijskih izveštaja.