Home
slika 4
slika 5
slika 6
slika 8
    Naša revizorska kuća “KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, osnovana je za obavljanje poslova revizije kao i za pružanje računovodstvenih usluga.


“KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, obavlja svoju delatnost iz oblasti:

- revizije finansijskih izveštaja, poslovanja i specijalnih bilansa,

- pregleda poslovanja i

- računovodstvenih usluga i primene propisa.
 

POČETNA STRANA


Zakonom o računovodstvu i reviziji utvrđena je obaveza vršenja revizije za svaku poslovnu godinu kod svih pravnih lica koja su razvrstana kao velika i srednja u skladu sa kriterijumima predviđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji i kod matičnih pravnih lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje. Revizija finansijskih izveštaja obavezna je i za pravna lica koja emituju hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu, kao i za sve izdavaoce hartija od vrednosti. Zakonom o javnim preduzećima propisana je obaveza revizije za sva javna preduzeća, bez obzira da li su razvrstana kao mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice.

Naša revizorska kuća “KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, osnovana je za obavljanje poslova revizije kao i za pružanje računovodstvenih usluga. Sedište “KAPITAL REVIZIJA“ DOO je u Novom Sadu, Vojvode Mišića br. 1.

"KAPITAL REVIZIJA" DOO, Novi Sad, obavlja svoju delatnost iz oblasti:                               

-      revizije finansijskih izveštaja, poslovanja i specijalnih bilansa,

-      pregleda poslovanja i

-      računovodstvenih usluga i primene propisa.

Rešenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 023-02-321/2012-16 od 22. oktobra 2012. godine, "KAPITAL REVIZIJA" DOO, Novi Sad, je dobilo dozvolu za obavljanje poslova revizije, a odlukom Saveta Komore ovlašćenih revizora broj 1355/12 od 29. oktobra 2012. godine postalo je član Komore ovlašćenih revizora. Rešenjem Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije broj 023-02-440/2012-16 od 21. novembra 2012. godine, "KAPITAL REVIZIJA" DOO je upisana u registar preduzeća za reviziju koje se vodi kod Ministarstva finansija i privrede pod rednim brojem 062.           

“KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, je potpuno nezavisna i odgovorna u svom radu u obavljanju poslova revizije, a u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Naša stalna posvećenost povećanju kvaliteta naših usluga istinski nas izdvaja od konkurencije.

 

Pozivamo Vas da istražite naš sajt i saznate nešto više o nama.

 

Bilo bi nam zadovoljstvo da nas posetite, i u neposrednom razgovoru saznate i druge detalje vezane za delatnost koju obavljamo. Potrudićemo se da, koristeći naše znanje i iskustvo, pronađemo rešenje Vaših problema.

 

Hvala!