Home
slika 4
slika 5
slika 6
slika 8
    Naša revizorska kuća “KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, osnovana je za obavljanje poslova revizije kao i za pružanje računovodstvenih usluga.


“KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, obavlja svoju delatnost iz oblasti:

- revizije finansijskih izveštaja, poslovanja i specijalnih bilansa,

- pregleda poslovanja i

- računovodstvenih usluga i primene propisa.
 

Naš tim


“KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, upošljava četiri ovlašćena revizora.

 

Naš tim čine:

 

  • Mirjana Matović, licencirani ovlašćeni revizor, sa radnim iskustvom na poslovima revizije dužim od 10 godina
  • Ljiljana Hodžić,  licencirani ovlašćeni revizor, sa radnim iskustvom na poslovima revizije dužim od 10 godina
  • Branka Grahovac, licencirani ovlašćeni revizor, sa radnim iskustvom na poslovima revizije dužim od 10 godina
  • dr Bojan Rupić, licencirani ovlašćeni revizor, sa radnim iskustvom na poslovima revizije dužim od 10 godina.

 

Tokom višegodišnjeg rada u reviziji bili smo angažovani na reviziji pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, kao i na poslovima srodnim reviziji. U odeljku "Klijenti" možete pronaći spisak klijenta kod kojih su zaposleni u “KAPITAL REVIZIJA“ DOO, Novi Sad, vršili reviziju ranijih godina.